Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Wybierz daty:
Od:
Do:


Słowniczek pojęć:

Zarząd wspólnoty - jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż 7, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

3 IV 2013, 15:54:00
W nawiązaniu do pisma z Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania uprzejmie przypominamy Państwu jako właścicielom nieruchomości o obowiązku składania deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, a także terminowym regulowaniu swoich zobowiązań podatkowych.
Podatnicy, którzy zapomnieli lub nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji wezwani przez Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy najczęściej tłumaczą się, iż myśleli, że to notariusz załatwił wszystkie sprawy prawno-podatkowe, w tym - złożył informację o nieruchomościach, albo administrator budynku opłaca podatek. Chcąc uniknąć nieprzyjemnej dla podatnika sytuacji, w której - na skutek kontroli - musi uregulować jednorazowo nawet zaległość do 5 lat wstecz, poproszono Zarządców nieruchomości o pomoc w upowszechnieniu ulotki informacyjnej dot. obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości nie tylko wśród aktualnych nabywców nieruchomości.

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez właściciela stanowi naruszenie przepisów Kodeksu karnego skarbowego i powoduje odpowiedzialność karną skarbową. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Niezapłacony podatek to przede wszystkim mniej środków w budżecie Miasta na budowę i remonty dróg, szkół, czy programy prozdrowotne. Płacony regularnie - przez wszystkich - ma realny wpływ na poprawę jakości życia w naszym Mieście.

Po raz kolejny w tym roku pracownicy Urzędu Miasta Poznania prowadzić będą działania mające na celu porównanie danych, zawartych w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych z danymi uzyskanymi m.in. z ewidencji gruntów i budynków oraz zdjęć lotniczych nieruchomości.

Informację, dotyczącą rodzaju i wielkości nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego - dnia nabycia nieruchomości. Naturalnie osoby, które nie dopełniły tego obowiązku w powyższym terminie, powinny dokonać zgłoszenia w możliwie najszybszym terminie. Fakt ten zawsze stanowi okoliczność łagodzącą w postępowaniu podatkowym.

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w 4 ratach, w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Podatek za cały rok można też zapłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty. Podatek płacimy na rachunek bankowy lub w kasie organu podatkowego.

W Urzędzie Miasta Poznania deklaracje można składać:
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu), tel. (61) 878 46 37, (61) 878 46 86, (61) 878 46 32, (61) 878 46 10,
  • korespondencyjnie: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,
  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagany Bezpieczny Podpis Elektroniczny).
Termin wizyty w Biurze Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System Rezerwacji Wizyt".

Informacji telefonicznej udzielają:
  • Biuro Obsługi Klienta: tel. (61) 878 46 37, (61) 878 46 86, (61) 878 46 32, (61) 878 46 10,
  • POZnan* KONTAKT: tel. (61) 646 33 44.
Pytania można kierować na skrzynkę e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl
Strona głównaGaleriaPanel klientaFAQSondyMapa stronyKontakt